GALERIJA BOŽIDAR JAKAC

Kostanjevica na Krki

Izjemna zgodovina, prostor kulture in umetnosti.
Galerija Božidar Jakac.

Tam, kjer se nižinski Krakovski pragozd počasi vzpenja v hribovite, zelene Gorjance, leži Kostanjevica na Krki, najmanjše, eno najstarejših ter edino slovensko mesto na otoku. Številne obiskovalce privablja z bogato zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino kraja, lokalno kulinariko, tradicionalnimi prireditvami in raznovrstnimi ponudbami za preživljanje prostega časa.


Mestu daje pomemben pečat leta 1234 ustanovljeni cistercijanski samostan Marijin Studenec, ki je do ukinitve leta 1785 predstavljal središče religioznega, prosvetiteljskega in gospodarskega življenja.

Današnja podoba cisterce je rezultat številnih posegov v njeno stavbno substanco. Prvotno podobo je v današnji čas še v največji meri ohranila samostanska cerkev, ki predstavlja enega najlepših primerov zgodnjegotske in kasneje barokizirane arhitekture na Slovenskem.

Galerija Božidar Jakac - pogled od zgoraj

Leta 1974 je v obnovljenih prostorih nekdanjega cistercijanskega samostana v Kostanjevici na Krki zaživela Galerija Božidar Jakac. Je ena izmed največjih slovenskih galerij glede na površino razstavnih prostorov in fond, ki ga hrani. Z umetnostnimi zbirkami, katerih jedro predstavljajo dela slovenskih ekspresionistov in občasnimi razstavami oživlja ta izjemni kulturni spomenik in njegovo okolico. Galerija je poimenovana po umetniku Božidarju Jakcu, poleg njega so s stalnimi razstavami predstavljeni še: Jože Gorjup, Tone Kralj, France Kralj, France Gorše, Janez Boljka, Zoran Didek, Bogdan Borčić ter Pleterska zbirka evropskih slikarjev, ki je last bližnje Kartuzije Pleterje. 

Galerija Božidar Jakac - Galerija

Leta 1974 je v obnovljenih prostorih nekdanjega cistercijanskega samostana v Kostanjevici na Krki zaživela Galerija Božidar Jakac. Je ena izmed največjih slovenskih galerij glede na površino razstavnih prostorov in fond, ki ga hrani. Z umetnostnimi zbirkami, katerih jedro predstavljajo dela slovenskih ekspresionistov in občasnimi razstavami oživlja ta izjemni kulturni spomenik in njegovo okolico. Galerija je poimenovana po umetniku Božidarju Jakcu, poleg njega so s stalnimi razstavami predstavljeni še: Jože Gorjup, Tone Kralj, France Kralj, France Gorše, Janez Boljka, Zoran Didek, Bogdan Borčić ter Pleterska zbirka evropskih slikarjev, ki je last bližnje Kartuzije Pleterje. 

Galerija Božidar Jakac - znotraj

Od leta 1961 poteka v Kostanjevici na Krki Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva, ki velja za najstarejši delujoči simpozij na svetu. V vseh letih simpozija je nastalo več kot 100 skulptur iz lesa, ki so na ogled v neposredni okolici Galerije Božidar Jakac in v Kostanjevici na Krki.

Pod okrilje galerije spadata tudi dve dislocirani razstavišči: Lamutov likovni salon v nekdanjem ministerialnem dvorcu na otoku, kjer so na ogled začasne razstave sodobnih slovenskih in tujih umetnikov, in Gorjupova galerija v prostorih Osnovne šole Jožeta Gorjupa, ki ponuja edinstveno priložnost povezovanja galerijskih aktivnosti in pedagoškega dela.

Galerija Božidar Jakac - znotraj

Kontakt

Naslov:

Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki

Telefon:

07 498 81 40 / 07 498 81 50