GRAD PODSREDA

Podsreda

Izjemna zgodovina, prostor kulture in umetnosti.
Grad Podsreda.

Grad Podsreda

V osrčju Orlice in Kozjanskega parka, 5 km s trga Podsrede, stoji »najbolj grajski med gradovi na Slovenskem«. Grad so pozidali v 1. polovici 12. stoletja, v virih se prvič omenja leta 1213. Stoji na ozemlju, ki je okrog leta 1000 pripadalo posesti Breže-Seliških in grofici Emi Krški, kasneje pa njenemu samostanu v Krki in krški škofiji. V prvi polovici 14. stoletja je grad kupil Friderik Žovneški in v lasti celjskih grofov je ostal do njihovega izumrtja, potem postane deželnoknežja last.


Grajski zakupniki in oskrbniki so se pogosto menjavali, dokler ga leta 1617 ni kupil v trajno in dedno last grof Sigmund Tattenbach. Pred letom 1848 je posest kupil knez Weriand Windischgrätz, ki je gradu dal današnjo podobo. Po drugi svetovni vojni je grad postal državna last. Grad je v lasti Občine Kozje, od leta 1983 ga upravlja Kozjanski park.

V najstarejšem delu gradu je na ogled stalna slikarska razstava Franceta Slane z deli iz različnih obdobij umetnikovega ustvarjanja. 

Mobirise


V spomin na sv. Emo je urejena njena spominska soba, saj je grad ena izmed točk na Emini romarski poti, ki povezuje kraje, povezane z življenjem in delom Eme Krške.

V nekdanjih grajskih kaščah in na podstrešju se predstavljajo slovenski in tuji umetniki ter fotografi. Mojstrovine nekdanjih kozjanskih gozdnih steklarn – glažut nam odkriva razstava Ujeta prosojnost.

Grad Podsreda - iz strani


V spomin na sv. Emo je urejena njena spominska soba, saj je grad ena izmed točk na Emini romarski poti, ki povezuje kraje, povezane z življenjem in delom Eme Krške.

V nekdanjih grajskih kaščah in na podstrešju se predstavljajo slovenski in tuji umetniki ter fotogra. Mojstrovine nekdanjih kozjanskih gozdnih steklarn – glažut nam odkriva razstava Ujeta prosojnost.

Grad Podsreda - atrji


Grajsko dvorišče vsako leto z zvoki napolnijo udeleženci Glasbenega poletja na gradu Podsreda. V grajskih kleteh je urejeno informacijsko središče Kozjanskega parka. Predstavljena je narava zavarovanega območja – rastlinske in živalske vrste ter njihovi življenjski prostori, naravne vrednote, Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje ter Natura 2000.

Grad Podsreda je prostor kulturnih, promocijskih in poslovnih prireditev ter družabnih srečanj, postaja pa tudi vse bolj priljubljeno poročno mesto.

Odpiralni čas: 1. april do 31.oktober

Grad Podsreda - galerija

Kontakt

Naslov:

Podsreda 45, 3257 Podsreda

Telefon:

03 800 71 00