GRAD RAJHENBURG

Brestanica

Izjemna zgodovina, prostor kulture in umetnosti.
Spoznajte Rajhenburg.

Grad Rajhenburg, pozidan na razglednem kopastem skalnem pomolu nad izlivom potoka Brestanica v reko Savo, je eden najpomembnejših grajenih spomenikov srednjeveške kulture na Slovenskem. V letih od 1131 do 1147 ga je pozidal salzburški nadškof Konrad I. S stavbo in pripadajočim posestvom so upravljali ministeriali, ki so dobili ime po gradu – Rajhenburški.
Po izumrtju rodbine, ki je skozi stoletja prerasla v vplivno družino z viteškim nazivom, so številni lastniki stavbi dodajali nove elemente in ji postopoma dali podobo, kakršno občudujemo danes.  Leta 1881 so Rajhenburg kupili menihi trapisti in ga preuredili v samostan, ki je deloval do aprila 1941, ko je nemška okupacijska oblast v gradu in pripadajočih gospodarskih poslopjih vzpostavila taborišče za izgon Slovencev.

Leta 1947 je bil grad nacionaliziran, v njem je do leta 1966 delovalo več kazenskih ustanov, z ureditvijo prve razstave o izgnancih leta 1968 pa je bil namenjen predvsem muzejski in prireditveni dejavnosti.

Grad rajhenburg - od spodaj

STALNE RAZSTAVE

Ob sprehodu skozi grajsko stavbo si lahko ogledamo stalne razstave:
• Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg
• Slovenski izgnanci 1941–1945,
• Trapisti v Rajhenburgu,
• Primož Kozmus, Odličja,
• Brestaniške miniature,
• Grajsko pohištvo 18. in 19. stoletja iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije,
• Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg 1948–1966.

Grad Rajhenburg - znotraj

STALNE RAZSTAVE

Ob sprehodu skozi grajsko stavbo si lahko ogledamo stalne razstave:
• Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg
• Slovenski izgnanci 1941–1945,
• Trapisti v Rajhenburgu,
• Primož Kozmus, Odličja,
• Brestaniške miniature,
• Grajsko pohištvo 18. in 19. stoletja iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije,
• Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg 1948–1966.

Mobirise

Grad ima ohranjeni dve kapeli: romansko iz 12. in gotsko iz 16. stoletja, kar je velika posebnost v celotnem srednjeevropskem prostoru. Renesančni bivalni del z razkošno dvorano zaključuje bogato poslikana soba s freskami. Raznovrstne kulturne dogodke (koncerti, gledališke predstave, predavanja ipd.) in občasne razstave dopolnjujejo raznolike obrazstavne dejavnosti in predvsem za mlade obiskovalce oblikovane ustvarjalne delavnice. 

Skrbno je urejeno tudi predgradje z obnovljenim mostovžem in zeliščnim vrtom. Muzejska trgovina ponuja številne lokalne proizvode in brestaniško čokolado. Esence čokolade pa prežemajo grajsko stavbo na vsakoletnem Rajhenburškem dnevu čokolade in likerjev.

Grad Rajhenburg - atrji

Kontakt

Naslov:

Cesta izgnancev 3 8280 Brestanica

Telefon:

07 620 42 16 / 051 390 648